Khai Trương Flora Hà Nội – Thanh Trì

Cửa Hàng đầu tiên của Flora Paris.

Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Chia sẻ: